Stojíme v čele českého zubního lékařství

Česká stomatologická komora ze zákona sdružuje všechny zubní lékaře v České republice

Aktuality[zobrazit všechny]

Akce[zobrazit všechny]

17. června 2024
Kurz KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

17. 6. 202417. 6. 2024

Olomouc, Jungmannova 972/25
Life Support s.r.o., Mgr. Jan Bradna

Tato akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK jako předepsaný kurz v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.

TEORETICKÁ ČÁST – interaktivní přednáška:

· Řetězec přežití – obecný postup první pomoci u život ohrožujících stavů.

· Systematické vyšetření základních životních funkcí (přístup ABCDE – zhodnocení a reakce na zjištěné poruchy).

· Neodkladná resuscitace dospělého a dítěte:

*základní s použitím AED

*rozšířená s využitím vybavení zubní praxe pro resuscitaci

· Život ohrožující stavy a první pomoc – aspirace, anafylaxe.

· Akutní stavy a první pomoc – kolaps, bezvědomí, stenokardie, cévní mozková příhoda, křečové stavy, alergická reakce, hypoglykemie, hypertenze, palpitace, hyperventilace, chemické trauma.

· Doporučené vybavení zubní praxe pro řešení život ohrožujících a akutních stavů.PRAKTICKÁ ČÁST – nácviky dovedností a modelové situace:

· Systematický přístup ABCDE – vyšetření stavu základních životních funkcí, zprůchodnění dýchacích cest.

· Základní neodkladná resuscitace dospělého a dítěte na pokročilém resuscitačním modelu.

· Neodkladná resuscitace s bezpečným použitím AED a ventilací dýchacím vakem.

· Vypuzovací manévry při obstrukci dýchacích cest.

· Použití vybavení zubní praxe pro řešení akutních stavů – ventilace dýchacím samorozpínacím vakem, zajištění průchodnosti dýchacích cest, farmaka a jejich aplikace, zajištění žilního vstupu.

· Manipulace s pacientem a vhodné polohování při akutních stavech.

Více na http://lifesupport.cz/objednavky/#tab-content1