Stojíme v čele českého zubního lékařství

Česká stomatologická komora ze zákona sdružuje všechny zubní lékaře v České republice

Aktuality[zobrazit všechny]

Akce[zobrazit všechny]

4. říjen

KPR a řešení neodkladných stavů v zubní praxi

4. 10. 20224. 10. 2022

Olomouc, Regionální centrum
RZP, a.s., Mgr. Petra Gašparová, MUDr. Dana Hlaváčková, Mgr. Beáta Macejková, Mgr. Gabriela Valentová

Tato akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání zubních lékařů ČSK jako předepsaný kurz v rámci navazujících vzdělávacích programů ve stomatochirurgii, parodontologii a pedostomatologii.1. První pomoc v řetězu přežití a základní neodkladná resuscitace(60 min.) Změny v postupech resuscitace (aktuální doporučení pro resuscitaci,ERC 2015)Organizace poskytování první pomoci (PP), zajištění bezpečnosti,systém neodkladné zdravotní péčeZákladní neodkladná resuscitace dospělých a dětí s použitímautomatického externího defibrilátoru (AED) 2. První pomoc při jiných stavech bezprostředního ohrožení života(50 min.) Odstranění cizího tělesa při obstrukci dýchacích cest u dospěléhoa dítěte, PP při bezvědomí, PP při masivním krvácení Coffee break 15 min. 3. Rozšířená neodkladná resuscitace v zubní praxi (45 min.) Technické a farmakologické vybavení zubní praxe pro KPR a řešení náhlých příhod Rozšířená neodkladná resuscitace v ambulanci zubního lékařes použitím pomůcek resuscitačního setu Defibrilace - použití standardního (manuálního) defibrilátoru a AED,použití dýchacího samorozpínacího vaku a kyslíková léčba Možnosti zajištění průchodnosti dýchacích cest - použitívzduchovodů supraglotických pomůcek (laryngeální masky,laryngeálního tubusu), tracheální intubace, zabezpečenícévního vstupu, farmakoterapie při KPR 4. Specifické postupy KPR a řešení vybraných náhlých stavů v zubnípraxi (45 min.) Synkopa - kolaps, reakce po podání lok. anestetika, ICHS, srdečníinfarkt a závažné poruchy rytmu, cévní mozková příhoda,hypertenzní krize, hyperventilační tetanie, křečové stavy spojenés bezvědomím - hypoglykemie, epileptický záchvat, chemickétrauma očí, sliznic, kůže, náhlé stavy těhotné ženy, anafylaxe Coffee break 15 min. Praktická část - trénink účastníků v menších skupinách (maximálně12 osob) s lektorským vedením (130 min.) 1. KPR dospělých použitím AED, zajištění ventilace dýchacím vakem(figuríny s napojením na PC - kontrola kvality a efektivity KPR) 2. KPR dětí (kojenec, předškolák), zajištění ventilace dýchacím vakem 3. Nácvik odstranění cizího tělesa při obstrukci z dýchacích cest dospělýcha dětí 4. Nácvik udržení a zabezpečení průchodnosti dýchacích cest pomůckamiu dospělých a kojenců manévry a pomůckami 5. Nácvik zabezpečení i.v. periferního vstupu 6. Rozšířená neodkladná resuscitace dospělých s použitím pomůcekresuscitačního setu na ambulanciDiskuse, souběžné aktivity pro účastníky Možnost kontroly funkčnosti a kompletnosti resuscitačního setuz ambulance ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 92/2012 Sb. Bližší informace a registrace na www.rzpcz.cz/program.php

6. říjen
6. říjen